Kategorier

More information

ANGRERETT OG RETUR
Du har 14 dager ubetinget angrerett. Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir ødelagt på noen
måte (fremstår som ny), vil ikke åpning av pakken innebære at du ikke kan bruke din angrerett.
Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Du for tilsendt angrerettskjema i e-postbekreftelsen til din bestilling. Dersom du har fått feilsendte
varer eller varen har mangler eller annen feil dekker Shavecare returporto. 
Vennligst ta kontakt med
Shavecare før du returnerer varen(e). 
Har det gått mer enn 14 dager, er det en feil/mangler med varen,
er du misfornøyd? Ta gjerne kontakt! Shavecare har som policy å gi kunden god service. 
Under kan du
lese mer om Angrett, Undersøkelse av varen og Reklamasjon.

Angrerett 
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser Angrerett innebærer at kjøperen
uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke
er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne
opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige
opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen
kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon
ellerangrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersomkjøperen
ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingenfra kjøper til selger om
bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig(angrerettsskjema,e-post, telefaks eller brev), og den
må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å
tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel
eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten,
men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til
selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen
tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes
raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller 
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart
og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen. 

Undersøkelse av varen 
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar
med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.Hvis varen ikke samsvarer
med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.  

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den,
gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to
måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjonmå likevel skje senest to år
etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er mentå vare vesentlig lengre, er
reklamasjonsfristen fem år.  Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden
er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere
og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig
(e-post, telefaks eller brev).

Magento theme from Polarthemes.com